Ongehoord, een bevriende organisatie die onderzoek doet naar misstanden in de veehouderij, heeft deze week een onderzoek gepubliceerd over Nederlands bekendste varkensfokker, Annechien ten Have-Mellema uit Beerta.

Ten Have-Mellema fokt varkens voor de productie van Hamletz-vlees. De varkens worden geslacht bij slachterij Vion in Groenlo en verkocht bij Albert Heijn. Dit vlees wordt als enige in Nederland met twee sterren van de Dierenbescherming verkocht.

Albert Heijn zegt op haar website: “Boerderijvlees van Annechien is het enige Nederlandse varkensvlees met 2 sterren van het Beter Leven keurmerk van de dierenbescherming. Dat betekent dat er veel zorg is besteed aan dierenwelzijn. Zo kunnen de scharrelvarkens in de dartelstal van Annechien uit het groningse beerta binnen en buiten scharrelen. Ze hebben meer ruimte, kunnen spelen of lekker in het stro liggen en mogen hun staart houden. Dat zorgt voor een Beter Leven.”

Het onderzoek van Ongehoord geeft een ander beeld dan dat Albert Heijn schetst. Op de beelden van Ongehoord zijn dode varkens en biggen te zien, moedervarkens die ingeklemd staan tussen stangen, varkens die bijna niet meer kunnen lopen en dieren met aangevreten staarten.

Eerder schreven wij over het ‘Beter Leven leugen’ en hoe het keurmerk mensen juist aanmoedigt om door te gaan met vlees eten en hun geweten te sussen. Het ‘Boerderijvlees van Annachien’ met twee sterren draagt hier aan bij.

Hoewel het keurmerk van de Dierenbescherming op zichzelf al te bekritiseren is, heeft onderzoek van Ongehoord in het bedrijf van ten Have meerdere inbreuken op de voorschriften aangetoond. Dit betekent dat dit vlees onrechte twee sterren heeft.

Zo telt de varkensfokkerij van ten Have-Mellema 600 zeugen, 4900 vleesvarkens en een opfokstal voor 2680 gespeende biggen. Volgens de criteria van het Beter Leven keurmerk is ten Have’s bedrijf een megastal. De Dierenbescherming heeft megastallen verboden in haar keurmerk. Er geldt een uitzondering voor bedrijven die al voor 2012 gecertificeerd waren, zij mogen hun dieraantallen behouden. Bij latere verbouwingen mag dit aantal niet verhoogd worden. De ombouw van ten Have’s varkensbedrijf naar een megastal gebeurde na 2012.

De criteria voor twee Beter Leven sterren schrijven voor dat alle varkens een duidelijk dag- en nachtritme moeten krijgen, echter op de beelden van Ongehoord is te zien hoe in meerdere afdelingen van het bedrijf het licht ‘s nachts aan was.

Volgens de criteria moeten alle hokken “voor minstens de helft ingestrooid zijn met stro of vergelijkbaar materiaal, zodanig dat de bodem geheel bedekt is”. In het bedrijf van ten Have filmde Ongehoord varkens die geen stro of ander strooisel hadden, onder meer in de aanleerplaats voor moedervarkens. Ook in de zogenaamde "dartelstallen" voor vleesvarkens zijn hokken gefilmd die niet of onvoldoende ingestrooid waren.

Ook moet in vrijloopkraamhokken permanent stro aanwezig zijn. Dit was niet het geval. Zeugen in het kraamhok moeten een ligplaats hebben die dicht en zacht is. In de vrijloopkraamhokken van ten Have lagen zeugen op een harde betonvloer met roosters.

In het vakblad “Pig Progress” verklaarde ten Have dat zij de Hamletz-biggen van hun moeders scheidt op de leeftijd van 4 weken. Volgens de criteria, twee Beter Leven sterren, mogen de biggen pas gespeend worden na 5 weken.

Uit het onderzoek blijkt dus dat deze stal onterecht het twee sterren keurmerk draagt. Ten Have-Mellema heeft naar aanleiding van het onderzoek zelf haar twee sterren ingeleverd. Albert Heijn heeft echter nog steeds op haar website staan dat het ‘Boerderijvlees van Annachien’ twee sterren draagt en schotelt alweer een misleidend beeld voor aan haar consumenten. Daarom roepen wij Albert Heijn op per direct te stoppen met de verkoop van het “boerderijvlees van Annachien” en haar website aan te passen.