We hebben jouw hulp nodig!

Wij hebben het afgelopen jaar flink ons best gedaan om informatie los te peuteren van de overheid over de megaslachter Vion. We hebben verzoeken ingediend met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur bij de Gemeente Boxtel, de Provincie Noord Brabant en ook bij het Ministerie van Landbouw en de NVWA. Ondertussen hebben verschillende overheidsinstanties een deel van de informatie eindelijk vrijgegeven. Dat zijn ze namelijk wettelijk verplicht. Helaas moesten we verschillende van hen wel eerst voor de rechter dagen, alvorens ze informatie vrijgaven.

Nu hebben we jouw hulp nodig! Alle documenten moeten namelijk grondig onderzocht worden. In deze blog-post delen we alle documenten die we tot nu toe hebben losgepeuterd. We zouden het erg fijn vinden als jullie ons helpen door deze documenten te worstelen. Als je dingen vindt die de buitenwereld moet weten, publiceer daar gerust over. Het is nu openbare informatie! Uiteraard kun je je bevindingen ook naar ons sturen ([email protected]) en dan bekijken wij wat we kunnen en willen publiceren.

Wat je onder andere gaat vinden is: hoe zat het nu met de corona uitbraken in de slachterij? Wat komt er uit de keuringen van de NVWA? En hoe beslist de provincie over uitbreidingen van het slachthuis?

Voor de bezwaar- en beroepsprocedures zijn we met name op zoek naar aanwijzingen dat de overheidsinstanties documenten hebben achtergehouden. Dat zie je bijvoorbeeld doordat verwezen wordt naar een bijlage die er niet bij zit. Of bij een reply op een email ontbreekt de originele email. Let ook goed op pagina-nummering. Of doe crosschecking. De Gemeente Boxtel heeft bijvoorbeeld een email verstuurd aan de provincie Noord Brabant vrijgegeven, maar de Provincie zelf heeft die email niet vrijgegeven. Laat ons met name zulke dingen weten (voor de bezwaar- en beroepsprocedures). Stuur dit soort info naar [email protected].

Hier vind je de tot nu toe vrijgegeven informatie van:

Uiteraard gaat het gevecht om meer data gewoon door. Van de NVWA hebben wij - een anderhalf jaar na dato - nog steeds niks ontvangen en we zijn natuurlijk erg benieuwd wat ze daar te verbergen hebben.

Binnenkort dagen we de NVWA voor de rechter om informatieverstrekking af te dwingen. Voorts lopen er diverse bezwaarprocedures om delen die zwart gelakt zijn openbaar te krijgen en ook om ontbrekende documenten alsnog openbaart te krijgen. Alle tips voor die procedures kun je ook sturen naar [email protected].