Vion staat op de 25e plek in de transparantiebenchmark voor de 500 grootste bedrijven in Nederland, en is daarmee koploper in hun sector.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat laat tweejaarlijks de Transparantiebenchmark uitvoeren. Dit is een onderzoek naar de transparantie van MVO*-verslaglegging onder de circa 500 grootste bedrijven. Het oordeel heeft betrekking op de mate waarin organisaties  transparant zijn in hun jaarverslaggeving, maar hieraan kunnen geen conclusies of waardeoordelen worden verbonden over de inhoud van die prestaties of resultaten. Lees het verslag hier.

Wij nemen eens een kijkje in het rapport van de transparantiebenchmark en zien daar inderdaad Vion staan, net onder de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval. De kornuiten Van Drie en Friesland Campina ontbreken ook niet in de top vijftig, maar, eerlijk is eerlijk, van alle bedrijven die winst maken met dierenmishandeling scoort Vion het hoogst.

Het valt op dat Vion vooral punten scoort met hun transparantie over strategie maar absoluut nul scoort op het onderdeel betrouwbaarheid ("getrouwheid").

Vion maakt inderdaad mooie rapporten, al lezende zou je bijna denken dat het bedrijf bijdraagt aan de ontwikkelingsdoelen van de VN. Je zou zomaar geloven dat Vion bijna geen broeikasgassen uitstoot. En dat het een oplossing biedt voor honger en ondervoeding.

Niets hiervan is waar natuurlijk.

Vion is verantwoordelijk voor 12 megaton CO2 uitstoot per jaar en is daarmee (ook) koploper van de vleesindustrie. Om al die varkens en koeien die Vion slacht te voeden worden enorme stukken regenwoud omgehakt voor soja, en landbouwgrond gebruikt om veevoer te produceren (voor 1 kilo varkensvlees is zo'n 6,5 kilo plantaardig voedsel nodig - voedsel wat mensen ook zelf hadden kunnen eten). Lees voor een volledig overzicht van Vion's groene leugens deze blog.  

Vandaar dus, hoge punten voor een mooi rapport vol lege woorden, en terecht een NUL voor betrouwbaarheid.

*MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen