Vorige week zat Boxtel weer eens in de stank veroorzaakt door lekkage uit het slachthuis van Vion. Aangezien Vion niet in staat blijkt verantwoordelijkheid te nemen, gaat Sluit VION! op maandagmiddag 14 december Vion's eigen rotzooi terugbrengen naar Vion en overhandigen aan de directeur van het slachthuis.

Bij de lekkage zijn duizenden liters afvalwater in nabije sloten en ook de rivier de Dommel terechtgekomen, zoals blijkt uit een video genomen door oplettende burgers. Een paar jaar eerder zijn al eens meerdere mensen doodziek geworden van legionella afkomstig van water uit deze zuiveringsinstallatie van Vion. Het gaat dus niet alleen om stank maar ook om de volksgezondheid en vervuiling van het milieu, wat toch al ernstig te kampen heeft met impact van de veehouderij. Lokale partijen hebben bij het college aangedrongen op strengere maatregelen maar de gemeente houdt Vion zoals gewoonlijk de hand boven het hoofd. De gemeente raadt omwonenden zelfs aan om niet meer te klagen bij de de milieuklachtencentrale, maar rechtstreeks bij het bedrijf zelf. Onder het mom van efficiëntie wordt er dus een doofpot gecreëerd, want klachten die niet bij de ODBN terecht komen worden immers niet meegeteld!

Afvalwater dat uit de zuiveringsinstallatie stroomt is niet het enige probleem. Regelmatig is er overlast van stank, herrie, en vrachtwagens. En dan hebben we het nu alleen over omwonenden en nog niet eens over de dieren en de arbeidsmigranten!

Els Rijke, een van de actievoerders van Sluit VION! zegt: "Vion biedt niet eens excuses aan aan de bewoners van Boxtel en de lekkage is nog steeds niet verholpen. Het kan Vion duidelijk niet schelen dat het bedrijf een gevaar is voor het milieu en de volksgezondheid. Wij vinden niet alleen "de vervuiler betaalt", maar ook: "de vervuiler mag zelf in z'n eigen vuil zitten". Wij hebben de CEO, Ronald Lotgerink laten weten dat we hem de rotzooi komen terugbrengen en gaan ervan uit dat Vion de rommel terugneemt."