Op 18 november worden in Boxtel gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Uiteraard is ook Vion onderwerp van debat; alle acht deelnemende partijen vinden dat de overlast van het bedrijf aangepakt moet worden. In eerste instantie lijkt er dus grote eensgezindheid te bestaan onder partijen. Toch zijn er belangrijke verschillen in visie en aanpak, en voor de bezorgde omwonende valt er zeker wat te kiezen.

Om deze keuze makkelijker te maken heeft Sluit VION! uitgezocht wat de standpunten van iedere partij zijn t.o.v. Vion, gebaseerd op de verkiezingsprogramma's, eigen berichtgeving en berichten van derden en een enkele toelichting.

Aandacht voor Vion in het programma

Partijen die Vion expliciet noemen in hun programma zijn: PvdA/GroenLinks, D66, Combinatie95, CDA en VVD. INbox maakt slechts een vage verwijzing naar het bedrijf. De enige partijen die in hun programma niks melden over Vion zijn Balans en de SP.

De PvdA/GroenLinks heeft van de overlast van Vion aanpakken een van de kernpunten gemaakt en pleit voor een transformatie van Vion. D66 en SP lijken het meest actief qua vragen en melden ook veel over overlast op hun websites. D66 was initiatiefnemer van de motie in juli om de overlast aan te pakken.

Stank, stank en meer

Iedere partij, behalve INbox, noemt stankoverlast. Daarnaast hebben zes van de acht partijen aandacht voor arbeidsmigranten. De manier waarop men over arbeidsmigranten praat verschilt, waar de een (PvdA/GroenLinks, D66, CDA) het heeft over een menswaardige behandeling, benadrukt de ander (met name VVD, maar ook SP) vooral overlast en controle.

Slechts drie partijen: PvdA/GroenLinks, D66 en Combinatie95 ​​​​​​​hebben het over dierenwelzijn. Milieu wordt alleen genoemd door PvdA/GroenLinks en D66. Opvallend is dat alleen de VVD en SP de positieve bijdrage noemen die Vion levert aan Boxtelse economie en werkgelegenheid.

Van een gewild bedrijf tot een doorn in het oog

Onze analyse van de politieke partijen wijst op een trend in Boxtel: klachten nemen toe, en de aandacht verbreed van een focus op stankoverlast, naar zorgen om het welzijn van de arbeiders en de volksgezondheid, dierenwelzijn, duurzaamheid en milieu. Waar Vion ooit werd gelauwerd als essentieel voor de Boxtelse economie, lijkt de steun langzaam maar zeker af te brokkelen.

Alle standpunten samengevat

Hieronder vatten we nog even samen wat iedere partij, in alfabetische volgorde, over Vion zegt:

Huis waar arbeidsmigranten die voor Vion werken wonen

BALANS meldde ons per e-mail dat de partij van mening is "dat Vion zich dient te houden aan de verstrekte vergunningen. Daarnaast vinden wij dat zij aandacht moeten hebben voor het beperken van stankoverlast". Ook zegt de partij dat de huisvesting van arbeidsmigranten moet worden opgelost: "Met er alleen maar over praten worden arbeidsmigranten alsnog aan hun lot overgelaten. Zonder alternatieven blijft de overlast in de woonwijken bestaan."

CDA wil "dat VION maatregelen treft tegen stankoverlast en verantwoordelijkheid neemt in huisvesting arbeidsmigranten. De gezondheid van werknemers staat voorop. Er moeten afspraken over gemaakt worden en streng op worden gehandhaafd. De huisvesting van arbeidsmigranten moet humaan en veilig"

Combinatie95 verwacht van "VION meer eigen verantwoordelijkheid om tot verduurzaming en minder overlast te komen, anderzijds verwachten we van de gemeente een veel actievere en meer handhavende rol hierbij. Dit op gebied van stankoverlast van productieproces en afvalwater als ook van transportbewegingen, dierenwelzijn en geparkeerde vrachtwagens met levende varkens langs de wegen in Boxtel".

D66 nam in juli 2019 het initiatief voor een motie met betrekking tot overlast bij Vion die door alle partijen gesteund werd. Daarnaast heeft de partij diverse keren vragen gesteld over de corona uitbraak en overlast van vrachtwagens. In het verkiezingsprogramma: "De laatste jaren ervaren de inwoners steeds meer overlast van Vion, met name stankoverlast en het vele vrachtverkeer zijn een bron van ergernis. [...] Maar ook de andere vormen van overlast dienen te worden opgelost zoals het vrachtverkeer en de stilstaande vrachtwagens in de omgeving van Vion. Ook pleit D66 voor goede arbeidsomstandigheden voor de arbeidsmigranten."

INbox zegt niets concreets over Vion, behalve dat "de dialoog moet worden gezocht. Wat er ook wordt gekozen, het mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid." De partij reageerde niet op vragen vanuit Sluit VION!

PvdA/GroenLinks pleit voor een "VION 2.0: transformeer VION naar (nagenoeg) stankvrij, geluidsarm, met menswaardig werk voor alle medewerkers, met vast arbeidscontracten en goede betaling. En natuurlijk ook de transitie naar meer plantaardige producten." De partij heeft van "de overlast van Vion aanpakken" een van de tien kernpunten gemaakt.

SP noemt Vion niet expliciet in het programma, al bericht de partij wel veel over Vion en de acties die de partij onderneemt (zo riep de SP in september het college op meer actie te nemen tegen met name stankoverlast en in mei stelde de fractie vragen over de corona besmettingen). Typisch is dat SP de overlast in buurten door arbeidsmigranten noemt, maar niet lijkt op te komen voor de arbeidsmigranten zelf. SP reageerde niet op ons verzoek om meer informatie te sturen.

VVD zegt "VION is als groot bedrijf belangrijk voor de economie. Tegelijkertijd levert VION veel stankoverlast". Er moeten afspraken met VION gemaakt worden over de verkeer en stank. Ook wil men dat arbeidsmigranten die in Boxtel verblijven worden geregistreerd, en dat seizoenarbeiders toeristenbelasting betalen.