De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is een nieuwe reclamecampagne gestart: "The Pig Story": "Het Ware Verhaal over de varkenshouderij in Nederland is een ander verhaal dan wat de media ons dagelijks voorschotelt. Dier- en milieuactivisten willen ons doen geloven dat Nederland beter af is zonder varkens, maar het ware verhaal is dat we niet zonder het varken kunnen.”

Op de website stelt de organisatie dat vlees populair is, dat 95% van de Nederlands vlees eet en 53% van de Nederlanders vindt dat de varkenssector meer waardering dient de krijgen. Je zou bijna denken dat deze campagne overbodig is...

In de campagne legt POV uit dat varkens dol zijn op grote hoeveelheden reststromen uit de levensmiddelen industrie en mee helpen voedselverspilling te verminderen. Uiteraard eten die miljoenen varkens een hoop etensresten, maar dit is een zwaar inefficiënte manier om met je voedselresten om te gaan. Varkens zetten deze reststromen vooral om in poep, plas en broeikasgassen. Reststromen kunnen beter gebruikt worden voor nieuwe plantaardig producten, compost of bodemverbeteraar.

Met deze campagne richt de varkensboerenclub zich onder andere op jonge kinderen via scholen. The Pig Story heeft alle basisscholen een lesbrief gestuurd over varkens. In deze brief staat hoe kinderen met hun klas een les kunnen volgens in de varkenshouderij. De klassen kunnen dan een bezoek brengen aan een "educatieboer".

Het propaganda boekje laat belangrijke feiten weg. Wij vullen het daarom aan met de volgende onvermelde "Wist je dat..."

 • Vrijwel alle varkens nooit buiten komen
 • Varkens hun staartjes vaak worden afgebrand of geknipt
 • Varkens uit verveling en frustratie staartbijten
 • De natuurlijke leeftijd van varkens 10 tot 15 jaar is
 • Dat we in Nederland meer dan 15 miljoen varkens per jaar slachten
 • Dat op één locatie in Boxtel - Vion's grootste slachterij - elke dag al 20.000 varkens worden geslacht
 • Varkens worden vergast met Co2 en dat dit erg stressvol en pijnlijk is
 • Dat beren een eenzaam en ellendig leven hebben
 • Dat moedervarkens vaak honger en dorst hebben
 • 13,3 procent van de biggen nog in de stal sterft
 • Dat meer dan de helft van de Nederlandse varkenshouders de dieren laten slachten door Vion

In het informatieboekje staat dat varkens met 7 maanden worden geslacht, echter is dit in de praktijk vaak al met 5 maanden. Waar en hoe de dieren worden geslacht wordt volledig weggelaten. Over zeugen zegt het boekje “de zeug slaapt ongeveer 12 uur op een dag en ligt 16 tot 19 uur op een dag. Echt een lui varken dus! “ Dat zeugen 24 uur per dag vast staan tussen twee stallen rekken waar zij letterlijk hun kont niet kunnen keren wordt niet vermeldt.

Laten we de industrie een handje helpen om het ware verhaal te laten zien door de realiteit achter deze industrie te delen met #pigstory!