Volgens Vion is de CO2-voetafdruk van Nederlands varkensvlees, met 5 kg CO2 (equivalent) per kg, veel lager dan de 7 kg CO2 per kg die geldt voor tofu. Vion refereert in zijn sociale jaarverslag naar een RVO-rapport van 2014. In het betreffende RVO-rapport wordt inderdaad geconcludeerd dat de emissie van broeikasgassen van Nederlands varkensvlees (in 2012) 5 kg CO2 per kg was, een stuk lager dan varkensvlees uit veel andere landen. De vergelijking met tofu gaat echter niet op, en ook valt er wat af te dingen op de rekenmethoden.

Blonk Consultants, die ook wordt geciteerd in hetzelfde RVO-rapport en waar ook Milieu Centraal haar cijfers op baseert, berekent 12,4 kg CO2 per kg in Nederland geconsumeerd varkensvlees. Dit is inclusief landgebruik (zoals ontbossing voor voer), in 2019. Het laagste getal 5,9 kg CO2 per kg bij Blonk heeft betrekking op varkensvlees zonder landgebruik en zonder de bereiding mee te tellen.

Vergelijken we tofu in dezelfde tabel van Blonk (zie hieronder) dan heeft tofu een emissie van 5,8 kg CO2 per kg. Zonder landgebruik en bereiding heeft tofu nog maar een emissie van 2,2 kg kg CO2 per kg.

Tabel van Blonk

Kortom, vergelijken we tofu in dezelfde omstandigheden met varkensvlees dan is varkensvlees in alle gevallen minstens twee keer zo slecht voor het klimaat als tofu.

Bij Milieu Centraal kun je ook duidelijk zien dat alle dierlijke producten een grotere CO2-emissie hebben dan alle plantaardige producten en varkensvlees wederom dubbel zoveel als tofu.

Hoeveel kilo CO2 per kilo... Milieu Centraal

Onderstaand grafiekje uit Vion's CSR verslag laat zien wat de uitstoot per 100 gram eiwit is (dus niet per kilo product). In een kilo varkensvlees zit zo'n 21 gram eiwit, en in een vergelijkbare hoeveelheid tofu zit 12 gram eiwit dus het is logisch dat varkensvlees er relatief goed vanaf komt.  

Grafiekje uit Vion's CSR verslag 2019

In varkensvoer zit 9-19% sojaproducten. De Nederlandse varkenshouderij gebruikt 494.000 ton soja(producten) per jaar. Dit komt grotendeels uit Zuid-Amerika (d.w.z. de Amazone). Meer dan 90% van de soja die in Zuid-Amerika verbouwd wordt wordt puur en alleen verbouwd als veevoer. Uiteindelijk wordt dus maar zo’n 3 tot 4% van de sojateelt in Zuid-Amerika gebruikt voor producten zoals tofu. De soja voor tofu en andere sojaproducten die je in Nederland koopt komt overigens sowieso niet uit Zuid-Amerika, maar uit Europa of Canada.

Neem de uitspraken van Vion dus maar met een dikke klont zout!

De hoeveelheden en herkomst (regionaal = Europa) en niet regionaal) van eiwit (kton) uit eiwitrijke grondstoffen (in kton) per diercategorie. De helft van de eiwitten die varkens eten bestaat uit sojaproducten. (Wageningen Universiteit)

Foto: By fireworks

Kijk ook deze video van Even Geen Vlees: