Pracownicy Vion wykonują cieżką prace. Ryzykują zarażeniem Corona wisurem oraz zachorowaniem, co wykazano w badanych próbkach. Wierzymy w to że Vion powinien zostać zamknięty. Oczekujemy aby pracownicy wciąż otrzymywali wynagrodzenie oraz/lub została im zaoferowana inna praca - w innym sektorze niż produkcja mięsa. Powinni również mieć zapewnione przyzwoite i bezpieczne zakwaterowanie. I pamiętaj: masz prawo walczyć o swoje prawa, masz prawo do strajku jeśli jest taka potrzeba.

Jak wszyscy, pracownicy mają prawo do:

  • Bezpiecznego miejsca do pracy
  • Pracodawca jest zobligowany do zapewnienia bezpieczeństwa oraz zdrowia pracowników. Pracodawca musi zabdać o bezpieczne środowisko pracy
  • Kiedy jesteś fizycznie niezdolny do wykonywania swojej pracy, masz prawo do płatnego chorobowego
  • Kiedy jesteś zwolniony, pracodawca jest zobligowany poinformować Cię dlaczego zostałeś/aś wyrzucony z pracy, w innym wypadku kontrakt wciąż jest ważny i pracodawca powinien odpowiednio płacić
  • Nigdy nie dawaj swojego paszportu, pozwolenia na prace, lub innych ważnych dokumentów innym
  • Nigdy nie podpisuj dokumentu którego w pełni nie rozumiesz

Więcej informacji na temat praw pracowników: https://labourrights.vrijebond.org/

Jeśli potrzebujesz wsparcia lub poradymail: [email protected]. Tutaj możesz wysłać swoją skargę (anonimowo) / +31(6)-20585747

ZAMKNĄĆ VION jest kampanią zainicjowaną poprzez wspòłpracę następujących organizji: Alle Dieren Vrij; Animal Rebellion; Vrije Bond Noord-Brabant; Autonomen Brabant; Cage Undefined oraz Earthlings. ZAMKNĄĆ VION jest zaniepokojony zdrowien i samopoczuciem osób pracujących w Vion. Zdrowiem i samopoczuciem osób mieszkających w okolicy. Zdrowiem i samopoczuciem zwierząt będących zbędnie ubitymi oraz przerobione na mięso. Ta kampania ma na celu zmienienie tego: ZAMKNĄĆ VION