• Wij werken zonder hiërarchie en zijn dus anti-autoritair: ieders inbreng telt, we nemen besluiten in consensus, taken en rollen rouleren, we gaan actief tegen machtsstructuren in, binnen en buiten onze beweging.
  • Wij zijn tegen elke vorm van onderdrukking: alle vormen van onderdrukking hangen met elkaar samen en zijn allemaal belangrijk. De bevrijding van mensen, niet-menselijke dieren en milieu is onlosmakelijk met elkaar verbonden.
  • Wij zijn daarom ook anti-speciësistisch. Hoewel speciësisme – discriminatie op basis van soort – een van de vele vormen van onderdrukking is, noemen we dit toch specifiek omdat speciësisme nog steeds normaal en zelfs legaal is in onze maatschappij.
  • Wij zijn voor de afschaffing van de veehouderij in zijn geheel. We strijden niet voor welzijnsverbeteringen. Dieren hebben een intrinsieke waarde, en bestaan niet voor de mens.
  • Wij zijn tegen ieder geweld tegen levende wezens. Dit betekent dat we mensen en andere dieren nooit emotionele of fysieke pijn aandoen. Hieronder valt ook (seksuele) intimidatie, pesten, shaming, etc.
  • Wij zijn tegen het kapitalisme als systeem, want kapitalisme draait om uitbuiting van mensen, niet-menselijke dieren en milieu.
  • Wij streven naar ecologische duurzaamheid: we willen een positieve impact maken op de wereld en het milieu.