Arbeidsomstandigheden

Vion had in 2019 12.455 mensen in dienst, van wie 7.901 flex werkers. In het slachthuis in Boxtel is de verhouding 70% flexwerkers. Deze flexwerkers zijn degenen die het zware, vieze en gevaarlijke werk doen. Zij krijgen hiervoor het minimumloon, waar nog kosten voor huisvesting van af worden getrokken. Dit zijn voornamelijk mensen uit Oost-Europa, met name Polen, Roemenië, Hongarije, Bulgarije. Zij worden gerecruteerd door uitzendbureaus.

Meisjes van de vleesfabriek gemist? Start met kijken op NPO Start
Poolse werknemers bij oa Vion (2014)

Volgens Vion is het hoge aandeel flexwerkers te wijten aan de behoefte aan flexibele arbeid. Dit is uiteraard onzin, want het varkensslachthuis werkt niet seizoensgebonden zoals bijvoorbeeld in de tuinbouw het geval is. Met flexibel bedoelt Vion waarschijnlijk eerder dat mensen gemakkelijk te verplaatsen en te vervangen zijn.

Een vervallen boerderij waar arbeiders van Vion wonen

Bekijk hier het promotiefilmpje waarmee Vion arbeidsmigranten werft... ​​​​​​​

Onterecht ontslag van Alex

Hoe het er echt aan toegaat binnen dit slachthuis kun je horen en lezen in deze interviews met Alex, een Roemeen die korte tijd bij Vion heeft gewerkt. Hij werd onterecht ontslagen nadat hij op het werk gewond is geraakt. Sluit VION! heeft Vion om compensatie gevraagd, maar Vion wees de claim af. Volgens het bedrijf is er geen sprake van onjuist handelen of ontslag.

Pas na ingrijpen door Sluit VION! werd Alex eindelijk betaald voor de anderhalve dag dat hij heeft gewerkt (een netto bedrag van 58 euro voor 13 uur werk...).

Absurde loonverschillen

De CEO, Ronald Lotgerink, kreeg in 2019 overigens 1,3 miljoen mee naar huis. Dit is 65 keer zoveel als het minimumloon wat de gemiddelde arbeidsmigrant krijgt, dus 20.160 euro per jaar. Hier wordt ook nog minimaal 3.900 euro van afgetrokken voor de huisvesting.

Corona onder slachthuis medewerkers

Ondanks een hoog aantal besmettingen in het slachthuis, en protest van bezorgde omwonenden en maatschappelijke organisaties, bleef Boxtel open. Lees onze blog over de coronapandemie en de slachthuizen van Vion.