Om de milieu-impact van een enorm bedrijf als Vion te begrijpen, moeten we niet alleen het slachten, maar ook het grootbrengen en vervoeren van alle dieren meerekenen. Vion veroorzaakt niet alleen lokaal milieuoverlast (zoals in de provincie Noord-Brabant); het bedrijf laat zijn sporen na tot diep in het Amazonegebied.

Broeikasgassen

De totale uitstoot van Vion, gekeken naar de hele keten van varkens- en koeienvlees, was 11,6 megaton in 2019. Dit is te vergelijken met een derde van alle uitstoot van het wegverkeer in Nederland. Lees onze blog hier.

Volgens Vion is de CO2-voetafdruk van Nederlands varkensvlees lager dan tofu. Dit klopt uiteraard niet, varkensvlees is minstens twee keer zo slecht voor het klimaat als tofu. Lees hier onze blog over dit onderwerp.

Andere milieu impact

Poore en Nemecek hebben in hun zeer uitgebreide studie ‘Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers’ (Oxford) de milieu-impact van verschillende voedselproducten met elkaar vergeleken. Ook uit deze studie blijkt dat varkensvlees naast een hoge CO2 uitstoot, ook een zeer negatieve bijdrage levert aan landverbruik, verzuring, eutrofiëring, en watergebruik.

Daarnaast veroorzaakt de veehouderij fijnstof, zit de mest vol met stikstof en fosfaat, en wordt antibiotica gebruikt. Het oosten van Brabant en het noorden van Limburg is zwaar vervuild door de 16,5 miljard kilo mest die per jaar wordt geproduceerd door alle dieren, ruim een vijfde van alle mest in Nederland.

Watergebruik

Voor een kilo varkensvlees is 6000 liter water nodig. Natuurlijk vereist de productie van plantaardige gewassen ook water, maar dit is aanzienlijk minder dan voor vlees. Voor 1300 calorieën in de vorm van graan is zo’n 500 liter water nodig is.

Het "ultieme kringloopdier"

Volgens de Nederlandse Vakbond van Varkenshouders is het Nederlandse varken een "ultiem kringloopdier. Circa 65% van het varkensvoer in Nederland betreft restproducten van de Nederlandse levensmiddelenindustrie." Dit cijfer is sowieso niet correct, want bijvoorbeeld sojaschroot wordt door de veevoer belangenclub Nevedi gerekend tot bijproduct. Het gebruik van sojaproducten voor veevoer is echter een hoofdoorzaak van de groeiende vraag naar soja. Volgens Natuur en Milieu bestaat het nu gebruikelijke veevoer voor de varkenshouderij grotendeels (91%) uit grondstoffen die speciaal worden geteeld als veevoer voor varkens. In totaal is ongeveer 70% van de grondstoffen van het varkensvoer ook geschikt voor menselijke consumptie of wordt op gronden verbouwd waar ook voedsel voor mensen verbouwd kan worden.

Aangezien er voor 1 kilo varkensvlees zo'n 6,5 kilo plantaardig voedsel nodig is, is het varken dus helemaal geen kringloopdier. Een varken als voedselbron is eerder een zeer inefficiënte manier om kostbaar voedsel en land te gebruiken!

Vion staat trouwens op nummer 5 van Nederlandse bedrijven die de meeste winst maken op soja uit Brazilië....

Stank en andere overlast

Uiteindelijk is er ook de lokale milieuproblematiek. Omwonenden klagen al jaren over stank en geluidsoverlast en overlast van vrachtwagens. Hoewel Vion aan een natuurgebied grenst (Kampina), en er bezwaar is aangetekend door diverse groepen, mag het bedrijf toch uitbreiden. Ook zijn omwonenden bezorgd over overstromingen van afvalwater die met enige regelmaat plaatsvinden en waarbij vervuild water in sloten en de rivier de Bommel terechtkomt.

Lees ook: "Varkensvlees duurzamer dan tofu?"