Een GGD steekproef toonde begin juni 2020 aan dat één op de zes geteste arbeidskrachten van Vion in Boxtel corona had. Op 15 juni bleek bij een nieuwe steekproef dat één op de drie medewerkers corona had - dit werd pas vier dagen later naar buiten gebracht in een persbericht van Vion zelf.

Tot verbazing van buurtbewoners en lokale politici is Boxtel altijd opengebleven. Dit terwijl andere slachthuizen, zoals Van Rooi in Helmond met een vergelijkbaar aantal besmettingen had, en ook Vion's slachterij in Groenlo, wel tijdelijk werden gesloten.

Volgens de Veiligheidsregio Brabant Noord viel het namelijk wel mee, en zijn de meeste werknemers met corona niet meer besmettelijk. Het RIVM nam op 22 juni openlijk afstand van de conclusies van de veiligheidsregio - iets wat zelden voorkomt - maar trok dit later in.

Op 1 juli werd de Boxtelse gemeenteraad door de Veiligheidsregio Brabant Noord bijgepraat. Burgemeester Wobine Buijs van Oss, plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, samen met de GGD, stelde dat er geen aanwijzingen waren dat er een groot besmettingsgevaar zou zijn. Er zouden goede afspraken gemaakt zijn met Vion.

Midden juni, de kantine van Vion. Geen mondkapjes en geen afstand.

Nu blijkt uit interne gespreksverslagen waarover Omroep Brabant 11 september publiceerde, dat de GGD en de veiligheidsregio in juni wisten dat de meeste positief geteste medewerkers juist wel klachten hadden. Ook blijkt uit dezelfde documenten dat Vion de afspraken niet nakwam. Deze informatie is dus niet gedeeld met de inwoners van Boxtel.

Vion kwam zelf met een theorie over de rol van ventilatie bij de verspreiding van corona en mocht dit onderzoeken, terwijl het RIVM geen enkel wetenschappelijk bewijs zag voor het verband tussen ventilatie en de verspreiding van het virus.

Dierenartsen van NVWA waarschuwden op 5 juli dat de corona maatregelen niet goed kunnen worden gevolgd in slachthuizen, en dat de NVWA onverschillig en nalatig reageert op hun waarschuwingen. Onderzoek door verschillende journalisten, en ook Sluit VION! zelf, wijst uit dat arbeidsmigranten te dicht op elkaar wonen en dat de werkomstandigheden het bijna onmogelijk maken om afstand te houden.

Desondanks blijft de GGD volhouden dat bij Vion in Boxtel geen extra controles nodig zijn: de door Vion ingestelde maatregelen zijn voldoende, preventief testen en meer steekproeven zijn niet nodig.

Begin september werd de Nederlandse werknemers opgedragen buiten het slachthuis op het terrein te werken, en mochten alleen de arbeidsmigranten naar binnen, omdat Vion zich niet aan de corona maatregelen kan houden en Vion bang is dat Nederlandse medewerkers loslippig zijn. Dit is ons door medewerkers verteld.

In oktober, terwijl Nederland te maken heeft met ernstig oplopende besmettingen, krijgt Vion weer een schouderklopje. Volgens de gemeente Boxtel hebben "de GGD en de Veiligheidsregio, in samenwerking met Vion, uitstekend werk verricht om de risico's op een serieuze uitbraak van het coronavirus bij de vleesgigant in Boxtel te minimaliseren." Ondertussen weten wij nog steeds niet of er bijvoorbeeld preventief wordt getest en of medewerkers beter worden beschermd.

Sluit VION! vindt dit alles zeer merkwaardig. Voor het hele land zijn er strenge maatregelen maar de grote bedrijven mogen haar eigen regels stellen. Een bedrijf als ​​​​​​Vion wordt steeds maar weer geloofd, ook als het tegendeel blijkt, en de hand boven het hoofd gehouden. Dit alles ten koste van de volksgezondheid en het welzijn van de arbeiders.

Selectie van artikelen: