Sluit VION! begon haar activiteiten in juni 2020, toen de slachtfabriek van Vion in Boxtel ondanks een corona uitbraak gewoon open kon (moest) blijven. Samen met buurtbewoners werd een demonstratie georganiseerd. De demonstratie werd gemeld en besproken met politie en gemeente, er werden toespraken gehouden, niks bijzonders. Wat wel bijzonder was, is dat de FDF (de boeren stoottroepen) dreigde het protest te komen verstoren en demonstranten werden daarom met een bus vervoerd en moesten strikt achter hekken blijven - om ze te beschermen.

Maar wat er ook gebeurde: de Boxtelse over-amicale wijkagent plakte een CTER05 code op deze vreedzame demonstratie. De CTER05 code staat voor "dier en milieuextremisme". Daar kwamen we achter doordat activist Frank van der Linde zijn politiedossier opvroeg.(1)

CTER staat voor: Contra Terrorisme Extremisme en Radicalisering. Deze code kan aan gebeurtenissen gegeven worden, en ook aan individuen en organisaties die een "probleem" vormen en extra prioriteit krijgen bij de samenwerkende repressieve diensten waaronder AIVD, politie, gemeente en burgemeester. Dit betekent dus: meer controle, meer registratie en dus meer repressie. Zo'n code krijg je blijkbaar dus al bij het organiseren van een simpele demonstratie. Het goede is: de code is er inmiddels af, nadat we een rectificatie verzoek hadden ingediend. Maar wat zeer beangstigend is, is dat een overijverige wijkagent een demonstratie als zodanig kan labelen en er geen waarborgen zijn om valse labeling te voorkomen.

Al bij de eerste demonstratie in juni vond de politie het nodig om enkele activisten na afloop om hun ID te vragen, iets wat de politie steeds is blijven herhalen bij acties van onze groep, hetgeen op z'n minst zeer discutabel is. De politie vordert IDs zodat ze weten wie er betrokken zijn. Activisten die regelmatig bij acties aanwezig zijn die (onrechtmatig) met CTER-codes gelabeld worden, kunnen vervolgens CTER-subject worden. Vanaf dat moment heeft het gezag meer bevoegdheden om deze activist, maar ook hun familie en bekenden, in de gaten te houden.

Enkele acties later, in maart 2021, kreeg Sluit VION! te maken met een andere vorm van staatsrepressie. Tijdens de actie - een blokkade van de ingang van het slachthuis - werden vier mensen gearresteerd.

(tekst gaat door onder de foto)

Twee van hen, beiden rolstoelgebruikers, hadden hun ID niet bij zich en zijn ook anoniem gebleven. Dit hield voor hen wel een extra lang verblijf in het cellencomplex Den Bosch in. Eén van hen is zelfs onrechtmatig naar de vreemdelingendetentie gestuurd. Pas toen onze advocaat dreigde met een juridische spoedprocedure haalde de IND bakzeil en moet nu schadevergoeding betalen.

Ook werden beiden benaderd door een man die zich - zonder identificatie en in burgerkleding - voorstelde als iemand van de inlichtingendienst. Hij gaf hen zijn telefoonnummer en vroeg te bellen, maar niet over dit bezoek te praten. Beide arrestanten hebben dit als intimiderend ervaren. Alleen de mensen in een rolstoel werden benaderd. Dit verbaast ons niks: validisme, racisme, seksisme en andere vormen van discriminatie zijn schering en inslag bij de politie.

De man van de inlichtingendienst blijkt onderdeel te zijn van het Team Openbare Orde Inlichtingen (TOOI). Dit is een afsplitsing van de regionale teams van de AIVD (RID’s), bekend bij klimaatactivisten van o.a. Extinction Rebellion en Code Rood, waar deze dienst twee jaar terug al actief informanten aan het werven was. Volgens Minister Ferd Grapperhaus van Justitie werft TOOI alleen maar informanten als daartoe voldoende noodzaak en aanleiding is "met het oog op (potentiële) ernstige verstoringen van de openbare orde" (kamervragen juni 2019).

Inlichtingendiensten werken het liefst geniepig, en proberen vooral schrik aan te jagen: we houden je in de gaten! De politie (en daarbij het hele staatsapparaat) denkt altijd maar weg te kunnen komen met repressie. Dossiers worden nauwelijks gedeeld of compleet weggelakt.

Wij laten ons uiteraard niet de kast op jagen - en gaan gewoon dóór met onze acties.

Mocht je ook een vreemde aanvaring hebben met autoriteiten, of ben je benaderd door politieagenten of mensen die zich presenteren als medewerkers van een inlichtingendienst? Laat je niet intimideren en praat erover! Het is belangrijk dat medestanders weten wat je is overkomen, het is ook belangrijk dat actiegroepen gewaarschuwd worden voor pogingen van de staat om te infiltreren en te manipuleren. Schrijf ook meteen voor jezelf op wat je hebt meegemaakt, zo goed als je kunt. Dat kan later van pas komen want herinneringen vervagen. Maar vooral: blijf er niet in je eentje mee zitten, deel je ervaring met mensen die je vertrouwt.

(1) Overigens was Frank helemaal niet bij deze demo en is zijn naam reeds geschrapt uit de rapportage na een rectificatie verzoek.

De foto bij deze blog is genomen door Rachied, op de demonstratie van 26 juni 2020.