Vrijdag 21 mei hebben mensen van Sluit VION! en de werkgroep Arbeid van de Vrije Bond samen met een groep mensen die had gereageerd op hun oproep staan flyeren voor het slachthuis van Vion in Boxtel. Ondanks dat Vion de playmobil politie (handhaving) had ingeschakeld is het een groot succes geworden. Ook had Vion nog wat arbeiders gevraagd om bewaker te spelen bij de poort, alleen waren die maar al te blij om ook een flyer te ontvangen.

De meeste arbeiders kwamen via shuttle naar werk, volgepropt in een klein busje, met vaak wel tien mensen krap en nauw tegen elkaar aan. Dit zou niet tegen de corona maatregelen zijn omdat ze een 'huishouden' delen. Het COVID-19 gevaar voor arbeidsmigranten wordt juist groter vanwege de aanhoudend slechte werkomstandigheden en huisvesting, waar geen mogelijkheid is tot het nemen van afstand en andere maatregelen.

Gelukkig zijn bijna alle flyers die uitgeprint waren afgegeven aan de arbeidsmigranten. Nagenoeg alle mensen die we aanspraken wilden graag een flyer hebben. Tevens hebben we gemerkt dat een groot gedeelte van de arbeiders uit Roemenië komt, deze flyers waren het snelst op.

Alleen is het nu nog niet voorbij, we hebben de arbeiders kunnen informeren over hun rechten, maar nu moeten we laten zien dat wij achter hen staan en ervoor zorgen dat zij zich kunnen verenigen. Dit zullen we doen door blijvende druk uit te oefenen bij Vion.

We willen daarom met regelmaat, om de 2 á 3 maanden, flyers uitdelen voor de verschillende slachthuizen van Vion. Daarnaast hebben we gemerkt dat door de borden die we hadden gemaakt velen al naar ons toekwamen voor een flyer, dus betere spandoeken in meer talen zijn een belangrijk middel.

Velen van hen weten dat de positie waar zij zich in bevinden niets meer is dan moderne slavernij, alleen zijn zij niet in staat en in de positie om hier in hun eentje wat aan te doen. Wij moeten hen steunen en helpen met verenigen en het probleem aan het daglicht brengen, en daarmee zal het slachthuis, dat alleen kan bestaan door uitbuiting van arbeiders, dieren en milieu, het loodje leggen.

Volle busjes bij Vion