Bij Vion's slachthuis in Landshut, Duitsland, zijn arbeiders op 25 maart gestart met stakingen. De hele nachtploeg - 50 mensen - deed mee in de staking. De vleesindustrie wil niet meegaan in de eisen van de arbeiders voor onder meer een minimum loon van 12.50 euro per uur. Het betrof een eerste waarschuwingsstaking, aangevoerd door de vakbonden NGG en Faire Mobilität. Bij Vion in Bavaria zijn arbeiders eerder zelf overgegaan tot stakingen vanwege niet uitbetaalde lonen.

Update: op 14 april was er opnieuw een staking, ditmaal in het grootste koeienslachthuis van Duitsland in Waldkraiburg. Arbeiders eisen hogere minimumlonen en de vakbond klaagt over vreselijke werkomstandigheden.

De Duitse overheid heeft de vleessector per 2021 verplicht om al het personeel in dienst te nemen. Dit was een rechtsreeks gevolg van de wantoestanden in slachthuizen die vorig jaar tijdens diverse corona-uitbraken bekendheid kregen.

In Nederland ondernam de overheid geen enkele actie om arbeiders te beschermen. De Commissie Roemer publiceerde een rapport en deed allerlei aanbevelingen; die vooralsnog nauwelijks zijn opgevolgd.

Arbeiders bij Vion hebben goede redenen om in opstand te komen. Arbeiders lopen voortdurend gevaar, is het niet door verwondingen door het werk zelf, dan wel door een corona besmetting. Sowieso moet er een einde komen aan dit soort werk, het doodmaken van dieren.

Deze week werd bekend dat in februari en maart weer een uitbraak van corona was in Vion's slachthuis in Boxtel. Bijna honderd mensen zijn besmet geraakt in drie weken tijd en dat maakt het slachthuis tot een brandhaard. Alweer. En wéér gaat Vion Boxtel niet dicht.

Slachthuismedewerkers komen niet vaak in opstand tegen hun werkomstandigheden. Zeker in de situatie waarin men op een tijdelijk contract zit bij verschillende uitzendbureaus, vaak wordt verplaatst naar andere slachthuizen, en dan ook nog eens uit diverse landen komt en geen gezamenlijke taal spreekt.

Een dienstbetrekking is een belangrijke stap om het mensen makkelijker te maken zich te organiseren en betere voorwaarden te eisen. Wij hebben daarom al eerder Vion's directie opgeroepen arbeiders in dienst te nemen .

Vion zelf over het in dienst nemen van de werknemers:

“Vion verheugt zich op de nieuwe medewerkers. We hebben een uitgebreid welkomstpakket samengesteld en zullen onze nieuwe medewerkers tijdens hun integratie begeleiden met taalcursussen en ze helpen met het zoeken naar huisvesting. Wij streven naar een volledige integratie van onze medewerkers op de werkvloer en bij hen thuis.”

Wat een hypocrisie: Vion neemt alleen de arbeiders in Duitsland in dienst, omdat dit is afgedwongen door de overheid. In Nederland doet Vion niks en blijft ze vasthouden aan het dogma dat flexwerkers nodig zijn.

We zijn solidair met de stakers tegen Vion, we hopen dat hun collega's in Boxtel en andere vestigingen ook in actie komen.

Foto's: Faire Mobilität