Op 14 december 2020 deden we een kleine actie bij Vion in Boxtel. We brachten een emmer vervuild water terug naar de veroorzaker, de directie van Vion. De directie was door ons ingelicht en nam de emmer ook in ontvangst. (lees hier meer).

Terwijl we dus niks verdachts of zogenaamds "illegaals" deden, moesten we allemaal onze identificatiebewijzen tonen en werden twee van ons gearresteerd en ontvoerd naar het cellencomplex in Den Bosch vanwege het niet willen tonen van een identificatiebewijs. De politie stond namelijk ook klaar en maakte van de gelegenheid gebruik om ons allen te identificeren en dus data te verzamelen over activisten. Omdat wij dit een inbreuk vinden op onze vrijheid, en onze vrijheid om te demonstreren, weigerden we principieel om onze ID te tonen.

Het is namelijk niet de enige keer dat de politie zonder enige reden ID's vordert van activisten. Ook eerder bij een demonstratie van Sluit VION! werden IDs gevorderd van nietsvermoedende actievoerders. Ook toen deden mensen niets anders dan gebruik maken van hun recht op meningsuiting en demonstratie. De politie beperkt ons met dergelijke handelingen in onze grondrechten en intimideert activisten.

Wij zijn overigens niet de enigen. Amnesty klaagt al langer over het onrechtmatig vorderen van IDs door de politie. Zij zeggen hierover:

"Het vragen naar legitimatie van vreedzame demonstranten is onnodig en onwenselijk; er kan een intimiderend, en zelfs escalerend effect van uitgaan. Het aanhouden van een demonstrant, enkel vanwege het niet tonen van legitimatie, is in strijd met de mensenrechten [...] ID-controles en aanhoudingen hebben een nog grotere impact op mensen zonder geldige verblijfsvergunning."

Lees ook meer hier.

Op 29 maart, om 14 uur, moeten we verschijnen voor de rechtbank in Den Bosch. Kom solidariteit betuigen bij de rechtszaak. Vergeet je ID niet mee te nemen anders kom je het gebouw niet in.